poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Prof. dr hab. Robert Wieczorek

Chemik którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwantowochemicznego opisu parametrów energetycznych i spektroskopowych asocjatów molekularnych izolowanych w warunkach kriogenicznych. Prowadził badania w paryskiej Sorbonie w Zespole Spektrochemii Molekularnej prof. Jean-Pierre Percharda oraz w Nowym Jorku z prof. Josephem J. Dannenbergiem, poszerzając swój obszar badawczy o rolę wiązań wodorowych w strukturach biochemicznych, zwłaszcza w peptydach. Profesor wizytujący uniwersytetów AIX-Marseille I oraz City University of New York. Wykładowca w dziedzinach na styku chemii (w tym modelowania molekularnego) i informatyki. Współautor serii prac naukowych dotyczących relacji struktura – aktywność biologiczna oraz serii prac o kooperatywnych efektach nieliniowych w regularnych peptydach. Przewodniczący sekcji Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa na 60 zjeździe PTChem. Promotor ponad 50 prac dyplomowych, promotor i opiekun czterech doktorantów z obszaru chemii teoretycznej i obliczeniowej.


 
Podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Wrocławski
stanowisko: profesor

adresy służbowe:                  

robert.wieczorek@uwr.edu.pl
  • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, tel.: +48 71 375 20 63,  pełniona funkcja: zastępca dyrektora
 oraz:
  • Zakład Zastosowań Informatyki w Chemii, Uniwersytet Wrocławski,ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, tel. +48 71 375 72 04