poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Kolegium MSI UWr weszło w kooperację z naukowcami z grupy badawczej zajmującej się retoryką i antropologią. Badaczy tych skupia jako hub Pontyfikalny Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie (Pontificia Universita della Santa Croce, Roma).