poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Periodyk z listy MNiSW. Za opublikowanie artykułu w periodyku Studia Anglica Resoviensia jego autor otrzymuje 7 punktów, tym samym spełniony zostaje jeden z podstawowych warunków do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Zapraszamy do przesyłania prac do publikacji!
http://sar.ur.edu.pl/