poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Kurs prowadzony jest we współpracy: IFA UWr, Kolegium MSI UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych PAN, O/Wrocław
 

prowadzący: dr Aleksandra Knapik - wiceprzewodnicząca Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (kurs obowiązkowy, zaliczenie na ocenę)
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr (kurs fakultatywny dla 1 DSM, zaliczenie na ocenę)

Czas trwania kursu: rok akademicki (dwa semestry)

Termin i miejsce: wtorki 15:00-16.30, IFA UWr, ul. Kuźnicza 22, sala nr 207

Nazwa kursu: Magia słowa -- retoryka – dialektyka – erystyka

Opis kursu
Celem kursu jest przedstawienie zarówno korzyści wynikających z umiejętnego posługiwania się słowem jak i zagrożeń które niesie za sobą perswazja nieetyczna. Nacisk położony jest na informacje praktyczne dotyczące tego w jaki sposób radzić sobie z wystąpieniami publicznymi, jak je tworzyć, aby przyciągały uwagę.
Kurs podzielony jest na dwa semestry po 30 h każdy. Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia z dziedziny retoryki, drugi semestr koncentruje się na argumentacji retorycznej i dialektyce. Oprócz powyższej tematyki, kurs przewiduje również warsztaty na temat podstaw wystąpień publicznych. Podczas trwania kursu będziemy pracować nad kształtowaniem umiejętności miękkich, tak bardzo pożądanych przez współczesnych pracodawców, tj. podstawowych zasad komunikacji ustnej oraz zagadnień Public Relations. Materiał badawczy do analizy podczas zajęć seminaryjnych składa się z najsłynniejszych przemówień (np. John F. Kennedy “Ich bin ein Berliner”, Harvey Milk “Harvey Milk Address Supporters at the Gay Freedom Day Parade”, Martin Luther King, Jr.: “I've Been to the Mountaintop”). Część materiałów do analizy podczas zajęć obejmuje przemówienia motywacyjne z filmów amerykańskich (np. Gladiator “General Meridius: Address to the Roman Cavalry”;;  Rocky Balboa “Rocky Addresses the PA Athletic Commission, Jesus “Sermon on the Plain”). Dla semestru letniego o erystyce przewidziany jest materiał z współczesnych debat telewizyjnych.
 
Omawiane treści w semestrze zimowym 2017/2018 oraz w semestrze zimowym 2018/2019
 • budowa i rodzaje argumentu
 • dialektyka a erystyka
 • formy i rodzaje argumentacji (sylogizmy, sofizmaty, łańcuszniki, dylematy,
 • najczęstsze błędy w rozumowaniu
 • sposoby odwoływania się do rozumu, uczuć i emocji)
 • argumentacja erystyczna (Schopenhauer 1830)
 • psychologiczne aspekty perswazji
 • rola metafor głębokich w kształtowaniu wyobrażeń
 Omawiane treści w semestrze letnim 2017/2018 w semestrze letnim 2018/2019
 • zarys historii narodzin retoryki i kierunki rozwoju w XX w
 • zawartość pięciu podstawowych działów retoryki
 • struktura logiczna i retoryczna tekstu
 • aspekty publicznego komunikowania się
 • wybrane językowe i psychologiczne warunki sprawnej wypowiedzi
 • formy i rodzaje argumentacji
 • figury retoryczne
 • sposoby komponowania przemówień
 • warunki skuteczności w publicznym występowaniu
 • rodzaje presupozycji i ich rola w komunikacji
 
Udowodniono, że używając właściwie języka oraz formułując wypowiedzi wg. określonych reguł człowiek może być nawet o 30% bardziej skuteczny w codziennym życiu. Oczywiście, to zależy od znajomości reguł komunikacyjnych, które rządzą językiem oraz tego, w jaki sposób używać właściwie dobranych słów i formułować wypowiedzi z zastosowaniem technik perswazyjnych. Kurs dostarcza wiedzy na temat tworzenia skutecznych wypowiedzi.
 
Nie ma lektur obowiązkowych do zaliczenia przedmiotu
Wybrane pozycje bibliograficzne:
Clouden, Sean (2009) The Power of Words: Unlock Your Ability to Learn& Do Anything.
Canada: Waterbury Publishers.
Epstein, Charlotte (2008) The Power of Words in International Relations: Birth of An Anti-
Whaling Discourse. Sidney: University of Sidney Press.
Dunn, Patrick (2008) Magic, Power, Language, Symbol: A Magician’s Exploration of
Language. Woodbury: Lewellyn Publications.
Alshen, Elisabeth (2006) Introduction to Neurolinguistics. John Benjamins.
Negri, Paul (ed.) (2004) Aristotle Rhetoric.
Korolko, Mirosław (2005) Retoryka i erystyka dla prawników. Warszawa: Wydawnictwo PWN.