poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Give yourself a chance and join the best at the University of Wrocław!

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI) to jedna z najciekawszych propozycji Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to studia stacjonarne (I i II stopnia oraz pięcioletnie jednolite magisterskie, w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskanie dyplomu) nawiązujące do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz-uczeń.

Każdy student wybiera tutora i opracowuje indywidualny tok studiów, wybierając zajęcia z oferty Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu studiować można np. dowolną filologię, ale również zagadnienia z zakresu biologii, matematyki, historii, prawa czy filozofii.
Owo bogactwo doświadczeń i wiedzy okazuje się przydatne np. wobec konieczności efektywnego zaistnienia na rynku pracy.
Kolegia MISHIS i MISHUS w całym kraju stanowią środowiska żywe intelektualnie. Studenci uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, wyjeżdżają na uczelnie krajowe w ramach programu MOST oraz zagraniczne w ramach LLP-Erasmus. Wielu studentów otrzymuje stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.