poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Od roku akademickiego 2013/2014 studenci Kolegium MISHiS na studiach pierwszego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, układając swój plan muszą wybrać zajęcia z trzech różnych dyscyplin badawczych (metodologii) z dwóch obszarów wiedzy w zróżnicowanym wymiarze godzin:

1/  I metodologia - co najmniej 180 godzin i co najmniej 2 egzaminy,

2/  II metodologia - co najmniej 120 godzin, co najmniej 1  egzamin oraz 1 zaliczenie na ocenę,

3/  III metodologia - co najmniej 60 godzin i co najmniej 2 zaliczenia na ocenę lub 1 egzamin.

Od III roku plan studiów może zostać ograniczony do zajęć obejmujących dwie różne dyscypliny badawcze, które mogą być realizowane w  ramach jednego wydziału, w tym 2 godziny tygodniowo proseminarium lub seminarium licencjackiego.

 

Na studiach II stopnia studenci wybierają dwie różne dyscypliny badawcze z dwóch obszarów wiedzy w zróżnicowanym wymiarze godzin.

Rozporządzenie obszary dziedziny dyscypliny.pdf