poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Korzyści z posiadania w strukturze uczelni Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
 1. Wartość dodana do wszystkich wydziałów uniwersytetu (rekrutację prowadzi się na wszystkie wydziały współtworzące Kolegium, ale na podstawie zasad rekrutacji ustalonych dla KMSI). W sytuacji zawężenia się zainteresowań studenta w trakcie studiów dopuszczalna jest możliwość rezygnacji ze studiów w trybie MSI po zakończeniu każdego roku akademickiego i przeniesienia się na ten z wydziałów współtworzących Kolegium, na którym student realizuje kierunek wiodący i osiągnął odpowiednio dobre wyniki.
  1.  2. Magnes dla najzdolniejszych: indywidualne studia międzyobszarowe można zalecić zarówno w przypadkach trudności z podjęciem decyzji co do wyboru kierunku studiów, jak i w przypadku dobrze sprecyzowanych zainteresowań. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna już na poziomie rekrutacji uczula kandydatów na to, że studia indywidualne są zarazem ciekawsze i trudniejsze od studiów tradycyjnych.
 3. Otwartość na samodzielną ścieżkę rozwoju: wymagają od studentów aktywności, umiejętności organizowania własnej pracy i odpowiedzialności. Zdobyte w ramach Kolegium interdyscyplinarne wykształcenie, umiejętność aktywnego podejścia do życia i organizacji pracy ułatwiają absolwentom udaną karierę zawodową.
4. Powrót do korzeni: podstawową zasadą funkcjonowania prowadzonych przez Kolegium studiów międzyobszarowych jest relacja mistrz – uczeń. Zasadniczym sposobem tworzenia tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki tutora (opiekuna naukowego), którego student wybiera spośród pracowników naukowych Uniwersytetu ze stopniem co najmniej doktora, specjalizujących się w dziedzinie najbliższej zainteresowaniom studenta.
5. Dołączenie do struktury Kolegiów już funkcjonujących w Polsce.