poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
KAŻDY MOŻE BYĆ RETOREM!
ZAPROSZENIE NA OTWARTY CYKL WYKŁADÓW PROF. BOGUSŁAWA BEDNARKA
O nieocenieni adepci ars bene dicendi, niech zamilkną Demostenes i Cyceron, niczym niedościgła w biegu do wodopoju spragniona łania, Mistrz giętkiego słowa – profesor Bogusław Bednarek przeprowadzi Was przez z rzadka uczęszczane przez śmiertelników szlaki retoryki i erystyki!
Dzięki wspaniałym, pełnym humoru wykładom, przy użyciu toposu niewyrażalności, zamanifestowania mocy lub afektowanej skromności, nawet najbardziej opornego słuchacza uda się przekonać, że, między innymi, much nie należy zabijać…
Niezależnie od tego, czy preferują Państwo opowiadać według porządku ordo naturalis, czy ordo artifitialis, układając mowę specjalizują się bardziej w inventio, niż actio, a występując publicznie nie zawsze zrealizują zasady docere, movere i delectare, cykl wystąpień prof. Bednarka będzie bezcenną lekcją słowa. Mile widziani są nie tylko studenci, ale również wolni słuchacze – wszyscy pasjonaci sztuki pięknego mówienia, chcący ulepszać świat i swój warsztat.
Zapraszamy na otwarty cykl spotkań z Retorem i retoryką w każdy wtorek na ul. Kuźniczej 22, sala 207 o godz. 15:00 (budynek Instytutu Filologii Angielskiej UWr) 22 października oraz 5, 12 i 19 listopada 2019 roku.
Wykłady odbywają się w ramach zajęć kursowych (Retoryka – literatura – komunikacja) z inicjatywy Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu (studenci UWr mogą za uczestnictwo w zajęciach otrzymać zaliczenie na ocenę).

Orientacyjny, skrótowy plan wykładów prof. B. Bednarka:
 
  1. Ustalenia definicyjne: retoryka a elokwencja, retoryka a erystyka, retoryka a oratorstwo.
  2. Uwagi o sprzężonych z celem perswazyjnym trzech funkcjach retoryki: docere, movere (permovere), delectare.
  3. Ogólne rozważania o pięciu etapach „postępowania retorycznego”: inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio-pronuntatio.
  4. Bardziej szczegółowe wywody o każdym z wyżej wymienionych etapów. Na przykład mówiąc o elocutio, czyli opracowaniu wypowiedzi pod względem językowo-stylistycznym, należy scharakteryzować cechy wysłowienia (latinitas – poprawność, claritas – jasność, decorum – stosowność, ornatus – ozdobność), zająć się azjanizmem i attycyzmem, stylem łańcuszkowym i periodem, tropami i figurami retorycznymi.
Warto przybliżyć słuchaczom stosowne, wzorcowe wystąpienia zretoryzowane (np. mowy Gorgiasza z Leontinoi, Temostenesa, Lukiana z Samosat, Libaniosa, Cycerona).BIOGRAM
 
Bogusław Bednarek, który urodził się w Makowie Podhalańskim i spędził dzieciństwo w Zawoi pod Babią Górą, od wielu lat jest związany (jako pracownik naukowo-dydaktyczny) z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy Teoria tekstu w tekstologii dzieł literackich. Analiza głównych problemów, a habilitację – za studia nad Wielkim zwierciadłem przykładów, monumentalnym zbiorem exemplów, tudzież za książkę Epos europejski.
Opublikował liczne artykuły dotyczące staropolszczyzny (np. W świecie staropolskich oracji weselnych. Mowy wygłaszane przy oddawaniu wieńca; Oracje pogrzebowe poświęcone Janowi Karolowi Chodkiewiczowi), literatury popularnej (np. Hiperteksty Wyspy Skarbów Stevensona; Antyk, ciało i rozkosze podniebienia w bestsellerowych powieściach Marka Krajeńskiego), rozmaitych zjawisk kultury (np. Znaki brydżowe; Kwalifikatory uczty. Przyczynek do sympozjologii) etc.
W latach 1995-2006 był współtwórcą telewizyjnych Labiryntów kultury, jest stałym felietonistą Przeglądu Uniwersyteckiego, występuje w antykabarecie Dobry wieczór we Wrocławiu, regularnie wygłasza prelekcje w klubie Pod kolumnami.