poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
24 października w Oratorium Marianum w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny mieliśmy przyjemność uroczyście rozpocząć nowy rok akademicki. Do matrykuły wpisanych zostało blisko 30 nowych studentów, którzy odebrali z rąk Rektora UWr profesora Adama Jezierskiego indeksy i złożyli uroczyste ślubowanie przed Jego Magnificencją.


Dyrektor Kolegium MSI profesor Piotr Chruszczewski powitał wszystkich przybyłych na uroczystość.

fot. Dominika Hull

Okolicznościowe przemówienie wygłosił JM Rektor UWr profesor Adam Jezierski.

fot. Dominika Hull

Wykład inauguracyjny pt. „Jerusalem in the Time of Jesus” przedstawił profesor Eliyahu Lizorkin-Eyzenberg (Israel Study Center).


fot. Angelika Marcioch


fot. Angelika Marcioch


fot. Angelika Marcioch

Oprócz rozpoczęcia nowego roku akademickiego świętowaliśmy wpisanie do matrykuły nowych studentów.


fot. Angelika Marcioch


fot. Angelika Marcioch


fot. Angelika Marcioch

Przedstawiciele szkół średnich z Sycowa, Żar i Bystrzycy Kłodzkiej podpisali umowy bilateralne o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim (umowy patronatu).


fot. Angelika Marcioch


fot. Angelika Marcioch

Nasi absolwenci z rąk JM Rektora odebrali dyplomy ukończenia studiów.


fot. Angelika Marcioch

Na koniec uroczystości Jego Magnificencja opowiedział nam historię znajdujących się w Oratorium Marianum organów zbudowanych w 1718 roku przez śląskiego organmistrza Adama Horatio Caspariniego i zaprezentował krótki koncert na tychże organach, który został nagrodzony wielkimi owacjami.


fot. Angelika Marcioch
 
Po uroczystości wszystkich uczestników  zaprosiliśmy na słodki poczęstunek do holu Oratorium.
 

fot. Angelika Marcioch

JS