poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Sekretariat Kolegium MSI przyjmuje studentów codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00.

Konsultacje Dyrektora Kolegium MSI dla studentów Kolegium odbywają się w sekretariacie we wtorki w godz. 12.1513.15. 

Proszę zapisywać się na konsultacje za pośrednictwem sekretariatu najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego konsultacje do godz. 15.00.