poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
prof. dr hab. Piotr P. CHRUSZCZEWSKI, anglista i amerykanista specjalizujący się w językoznawstwie antropologicznym, w tym w badaniach nad tekstem, przekładem, pismem i językiem. Dyrektor Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Komisji Fulbrighta; Fundacji Kościuszkowskiej; Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Studiował i prowadził badania w wielu ośrodkach naukowych (m.in.: UCLA; UCSD; UCSG; Stanford University; the British Library [for research inspiration, and enjoyment]; University College, London). Redaktor czterech periodyków naukowych (Academic Journal of Modern Philology; Styles of Communication; Półrocznik Językoznawczy TERTIUM; Studia Anglica Resoviensia), pomysłodawca i organizator cyklicznej międzynarodowej serii konferencji naukowych pt. Languages in Contact. Wypromował ponad 200 magistrów filologii angielskiej oraz 13 doktorów nauk humanistycznych.     
 
Podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Wrocławski
stanowisko: profesor zwyczajny
adresy służbowe:                  
piotr.chruszczewski@uwr.edu.pl
  • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski,pl. bpa Nankiera 15 B, 50–137 Wrocław, tel.: 71 375 20 63,  pełniona funkcja: dyrektor
 oraz:
  • Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kuźnicza 22, 50–138 Wrocław, tel.: 71 375 24 39