poniedziałek - piątek 11.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Wykłady z cyklu BEYOND LANGUAGE (w wolnym tłumaczeniu: sięgaj gdzie wzrok nie sięga!)


 
Cykl wykładów pt. BEYOND LANGUAGE 2019/2020 jest serią otwartych prelekcji i spotkań, podczas których zaproszeni badacze, pisarze, naukowcy, przedsiębiorcy i inni ciekawi ludzie starają się przybliżyć słuchaczom to, co robią i jak to robią, czyli przedmiot swoich zainteresowań i własną autorską perspektywę badawczą.
Studenci UWr mogą uczęszczać na wykłady i otrzymać po nich zaliczenie na ocenę w ramach przedmiotu prowadzonego przez KMSI UWr pt. „Humanistyka jako sztuka interdyscyplinarna”. Informacje o wykładach są zamieszczane na stronce Kolegium MSI UWr w aktualnościach.
Wykłady odbywają się cyklicznie od kilku lat, co tydzień w każdy wtorek o 13:15 (sala nr 207, IFA UWr, ul. Kuźnicza 22, Wrocław) i są wspólnym przedsięwzięciem:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr,
Instytutu Filologii Angielskiej UWr,
Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu oraz
działającego w UWr Zespołu ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.