poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Academic Journal of Modern Philology (ISSN 2299-7164; e-ISSN 2353-3218) jest polskim czasopismem naukowym publikowanym nieprzerwanie od 2012 roku i wydawanym przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikowane prace dotyczą językoznawstwa, literaturoznawstwa, studiów nad kulturą i religią.

Przeważająca część Autorów publikujących w Academic Journal of Modern Philology jest afiliowanych w polskich instytucjach naukowych. W Radzie Naukowej naszego czasopisma proporcje rozkładają się równomiernie – 55% naukowców posiada afiliację polską, podczas gdy 45% stanowi grono naukowców z afiliacją zagraniczną.

Publikujemy w języku polskim, angielskim i niemieckim, choć zdarzają się również artykuły w językach: francuskim, portugalskim czy niderlandzkim. W Academic Journal of Modern Philology swoimi osiągnięciami naukowymi dzielą się zarówno uznani profesorowie polskich uczelni jak i początkujący akademicy. Od samego początku wspieramy i zachęcamy młodych badaczy, studentów i doktorantów do publikowania swoich prac w naszym czasopiśmie.

Academic Journal of Modern Philology jest publikowane w otwartym dostępie, co uniezależnia komunikację naukową od komercyjnych pośredników i daje możliwość korzystania z publikacji i materiałów dydaktycznych bez ograniczeń i opłat. Naukowcy mogą bez przeszkód upowszechniać wyniki swoich badań i korzystać z wyników badań innych naukowców, by nakłady na naukę były jak najefektywniej wykorzystane.

Każdy wolumin naszego czasopisma posiada cyfrowy identyfikator DOI, a każdy artykuł poddawany jest dwustronnej ślepej recenzji, co pozwala zachować standardy etyczne publikacji w czasopiśmie naukowym.

Academic Journal of Modern Philology znajduje się w takich bazach danych jak: ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO, CEJSH, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Polska Biblioteka Naukowa PBN/POL-Index, Web of Science Master Journal List, DOAJ, Most Wiedzy, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego, czy Platforma Otwartej Nauki. Kolejne wnioski aplikacyjne zostały złożone w bieżącym roku do baz danych: Scopus, BazHum oraz Sherpa Romeo.

Academic Journal of Modern Philology działa aktywnie na rynku wydawniczym od niemal dekady. Czuwamy nad tym by zachowana była dotychczasowa częstotliwość i regularność ukazywania się naszego periodyku, staramy się docierać do szerokiego grona odbiorców poprzez łatwy dostęp online do publikowanych treści. Publikujemy w obiegu globalnym według klarownych zasad wyjaśnionych na internetowej stronie czasopisma: http://ajmp.uni.wroc.pl.

Kolejne numery periodyku ukazują się regularnie w czwartym kwartale roku.

Volume 14 (2021) planowany

Volume 13 (2021) Special Issue planowany

Volume 12 (2021) Special Issue planowany

Volume 11 (2021) Special Issue planowany

Volume 10 (2020) https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/31/volume-10/

Volume 9 (2020) Special Issue https://ajmp.uni.wroc.pl/2020/12/15/volume-9-2020/

Volume 8 (2019) https://ajmp.uni.wroc.pl/2019/10/05/volume-8/

Volume 7 (2018) https://ajmp.uni.wroc.pl/2018/10/12/volume-7-2018/

Volume 6 (2017) https://ajmp.uni.wroc.pl/2017/10/07/volume-6-2017/

Volume 5 (2016) https://ajmp.uni.wroc.pl/2016/10/04/volume-5-2016/

Volume 4 (2015) https://ajmp.uni.wroc.pl/2015/10/11/volume-4-2015/

Volume 3 (2014) https://ajmp.uni.wroc.pl/2014/10/01/volume-3-2014/

Volume 2 (2013) https://ajmp.uni.wroc.pl/2013/10/02/volume-2-2013/

Volume 1 (2012) https://ajmp.uni.wroc.pl/2012/10/04/volume-1-2012/