poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

8 kwietnia 2019 r. gościł w IFA mgr Pan Marcin Kawko, doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który poprowadził otwarte warsztaty ekonomiczne dla filologów. W czasie warsztatów przedstawione zostały podstawowe założenia ekonomii oraz kilka sylwetek ciekawych ekonomistów teoretyków i praktyków, takich jak, np. Milton Friedman - monetarysta, John D. Rockefeller – człowiek, który zgromadził największe bogactwa w historii świata, Richard Thaler – badacz tego, jak błędy poznawcze wpływają na funkcjonowanie jednostek oraz całych rynków, czy Stefano Zamagni – doradca ekonomiczny papieży, badacz etyki biznesu i specjalista w dyscyplinie ekonomii instytucjonalnej. Warsztaty zakończyły się wspólnym rozwiązywaniem case studies z zakresu wiedzy o wybranym produkcie i strategii jego dystrybucji w Polsce.

Prezentacja do pobraniaWarsztaty zostały zorganizowane wspólnie przez IFA UWr, Kolegium MSI UWr oraz Komisję nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.