poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
W ramach warsztatów ekonomicznych dla filologa odbędą się dwa wykłady:
 

1. „Podstawy ekonomii”

Celem prelekcji będzie wprowadzenie audytorium w podstawy nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych nurtów myślowych: ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomii behawioralnej. Uczestnik wykładu będzie miał po jego zakończeniu szeroki zarys podstawowych praw rządzących procesami gospodarowania we współczesnym świecie.

2. „Etyka w biznesie”

Pieniądzem zarządzać można na wiele różnych sposobów – zarówno tych bardziej, jak i tych mniej moralnie poprawnych. Podczas wykładu zaprezentowane zostanie ujęcie historyczne podejścia do moralności gospodarowania, jak również przedstawione i przedyskutowane zostaną współczesne postawy względem pieniądza i materializmu. Uczestnik warsztatu będzie miał okazję uczestniczyć w studium przypadku poruszającym tematykę patriotyzmu gospodarczego w kontekście rynku browarniczego w Polsce.

data: poniedziałek 8 kwietnia 2019
IFA UWr, ul. Kuźnicza 22, sala nr 210

 

mgr Marcin Kawko
Doktorant w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w pracy badawczej porusza tematykę przedsiębiorczości rodzinnej i społecznej oraz etnocentryzmu konsumenckiego, a także filozofii ekonomii, etyki w biznesie oraz aplikacji wartości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Członek-uczestnik warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, współpracuje z Klubem Jagiellońskim.