poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Profesor Łukasz Bogucki, szef łódzkiej anglistyki i kierownik Zakładu Translatoryki Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawił w swoim wykładzie trudności terminologiczne jakie powoduje równoczesne funkcjonowanie w nomenklaturze terminów takich jak translatoryka, translatologia, traduktologia, czy nauki o przekładzie, kiedy wystarczyłby jeden dobry i przejrzysty polski termin, taki jakim jest PRZEKŁADOZNAWSTWO. Nasz gość opisał obszary badań przekładoznawczych, opisał pokrótce metody prowadzenia badań w tej trudnej do określenia, bowiem z gruntu interdyscyplinarnej dyscyplinie naukowej, kończąc swój wykład anegdotą ze spotkania z profesorem Peterem Newmarkiem [1916–2011], wielkim przekładoznawczym autorytetem, który się zadziwił, że ktoś może się zajmować przekładem, dodając, że całe życie składa się z przekładu oraz z interpretacji.