poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Pan Profesor Leszek Pułka – szef Zakładu Komunikacji Wizerunkowej z IDiKS UWr niezwykle barwnie omówił podczas swojego wykładu aspekty wolności kreacji oraz role jakie przyjmują tfurcy i nowe media, w których często zasadniczą rolę definiującą sukces współczesnego przekazu kultury popularnej jest ilość lajków i kiczowatość. Wedle Pana Profesora z bólem i humorem należy odbierać atak kultury popularnej na niemal wszystkie sfery życia każdego Jana i Marii Kowalskich Polski A.D. 2019. Profesor Pułka gorzko zakończył wykład, zostawiając swoich słuchaczy i jednocześnie konsumentów współczesnej kultury i edukacji, z jednym z cytatów z niemieckiego literata i noblisty – Heinricha Bölla: „(…) nauka w szkołach przygotowuje nie do życia, lecz do śmierci. Rocznik za rocznikiem niemieckich maturzystów szkoła przygotowywała do śmierci. Czy umieranie za ojczyznę było najwyższym dobrem?” Na tak postawione pytanie każdy z Kowalskich musi już sobie odpowiedzieć sam/a.