poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
"Święta Góra Athos"

dr hab. Rafał Dymczyk (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, UAM, Poznań)

data: 11 grudnia 2018
15:00, IFA UWr, sala nr 207