poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
 W piątek 14 grudnia odbędzie się szósty już wykład cyklu "Spotkań z Humanistyką Cyfrową" na Wydziale Filologicznym UWr. 

Zaproszeni goscie:  dr hab. Bogumił Szady i dr hab. Marek Słoń Zakładu Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 


Przedmiot wystąpienia

Wpływ narzędzi cyfrowych na edytorstwo źródeł i geografię historyczną: perspektywy i wyzwania 


14 grudnia 2018 o 12.30, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl.Uniwersytecki 9/13,  sala 104 (im. prof. Karola Głombiowskiego). 

Streszczenie i biogramy prelegentów znajdują się na stronie Pracowni Humanistyki Cyfrowej IINiB: 

http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_6.html

Uwaga!

 Przed wykładem, w godz. 10.00-12.00, w sali 305 IINiB odbędą się warsztaty poświęcone tworzeniu cyfrowych atlasów historycznych. Liczba miejsc ograniczona jest możliwościami pracowni komputerowej.   

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zwracanie się do dr. hab. Filipa Wolańskiego (prof. WUr)  z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (filip.wolanski@uwr.edu.pl). 

Szczegółowe informacje na stronie PHC.