poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
We wtorek 13 XI 2018 r. zapraszamy na szkolenia współorganizowane przez Kolegium MSI i Pana Prorektora ds. Nauczania, Profesora Ryszarda Cacha. Szkolenia pt. "Komunikacja, która działa" w formie warsztatów poprowadzi Pani dr Aleksandra Knapik (Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu).
Sala nr 207 w Instytucie Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22, godz. 15.00 - 19.00


KOMUNIKACJA, KTÓRA DZIAŁA
(o sposobach efektywnego komunikowania)
prowadząca: dr Aleksandra R. Knapik
miejsce warsztatów: IFA UWr, ul. Kuźnicza 22, sala nr 207
start: 15:00

Komunikacja interpersonalna jest jednym z istotniejszych codziennych procesów  w życiu człowieka. Komunikujemy się na różnych poziomach,  werbalnych i niewerbalnych Komunikacja znacząco wpływa na niemal większość obszarów codziennego życia – relacje międzyludzkiemotywację i satysfakcję w życiu publicznym i prywatnym. Umiejętność komunikacji interpersonalnej zapewnia skuteczność życiowych dążeń i ambicji, dlatego zdecydowanie warto zainwestować w rozwój sposobów komunikowania się, i usprawnić porozumiewanie się z drugim człowiekiem.
Uczestnicy warsztatów dzięki zaawansowanemu testowi poznają swój typ osobowości, przećwiczą techniki doboru słów, zrozumieją jak dopasować mowę ciała do przekazywanych treści, a także otrzymają wiele cennych informacji, aby komunikacja interpersonalna stała się podstawą przyszłych sukcesów.
Wybrane elementy teorii zjawiska komunikacji
 • Podstawowe modele komunikacji interpersonalnej.
 • Komunikacja niewerbalna – znaczenie mowy ciała a badania A.Meharbiana (2009).
 • Komunikacja werbalna – znaczenie głosu i siły pozytywnych sformułowań.
Typy osobowości w komunikacji
 • Czynniki wpływające na komunikację.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Analiza transakcyjna a strategia kreatywnego myślenia.
 • Typy osobowości.
 • Style komunikacji z określonymi typami osobowości.
Wybrane aspekty komunikacji
 • Technika kalibracji.
 • Technika klaryfikacji.
 • Technika wprost.
 • Technika FUO.
 • Zasady komunikacji asertywnej.
Komunikacja z trudnymi rozmówcami
 • Zasady radzenia sobie z emocjami rozmówcy. Case study.

Dr Aleksandra R. Knapik, anglistka specjalizująca się w lingwistyce kontaktu, przekładoznawstwie oraz retoryce i komunikacji. Uzyskała doktorat z językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim w 2011 roku. Wiceprzewodnicząca Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; jest jedną z założycielek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych różnym aspektom języka, przekładu i współczesnym badaniom antropologicznym. Współredaktorka periodyków Academic Journal of Modern Philology (Wrocław), Styles of Communication (Bukareszt), Studia Anglica Resoviensia (Rzeszów) oraz dwóch serii monografii naukowych pt. Languages in Contact (wydawaną wspólnie przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz International Communicology Institute z siedzibą w Waszyngtonie) i Beyond Language (wydawaną przez Æ Academic Publishing, San Diego, USA). Wypromowała 40 magistrów filologii angielskiej. Jako promotor pomocniczy sprawuje opiekę nad trojgiem doktorantów.