poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
We wtorek 23 X 2018 r. zapraszamy na szkolenia współorganizowane przez Kolegium MSI i Pana Prorektora ds. Nauczania, Profesora Ryszarda Cacha . Szkolenia pt. "AlterEdu" w formie warsztatów poprowadzi Pani dr Patrycja Paula Gas (KUL).
Sala nr 207 w Instytucie Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22
Godzina 15.00-19.00