poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
MODUŁY, czyli zajęcia zajęcia obowiązkowe dla studentów Kolegium MSI, które mogą być zajęciami fakultatywnymi dla studentów Instytutu Filologii Angielskiej, odbywają się w sali nr 207 w Instytucie Filologii Angielskiej w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2018/2019 zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. „Humanistyka jako sztuka interdyscyplinarna”, prof. Piotr Chruszczewski, wtorki godz. 15.00-16.30;

2. „Retoryka”, dr Aleksandra Knapik, wtorki godz. 16:45-18.15;

3. „Filozofia nauki” i „Filozofia przyrody”, ojciec dr Łukasz Mścisławski, piątki godz. 8.00-9.30


ORAZ DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

 „Academic English” piątki godz. 9.45-11.15 oraz 11.30-13.00.

ZAPRASZAMY!