poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Wykład pt. "Architektura Anglii" przedstawi Pani mgr Alicja Cimała (Uniwersytet Wrocławski).

Termin, miejsce i czas:
29 maja 2018 r., sala 207, g. 15:00, IFA, ul. Kuźnicza 22

Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

abstrakt : Pomimo częstego czerpania inspiracji z kontynentu, architektura Anglii odróżnia się od swoich pierwowzorów. Poszczególne cechy stylów zaadoptowanych i dostosowanych do wyspiarskich warunków sprawiają, że angielskie budynki odznaczają się na tle europejskim unikalnym, silnie zindywidualizowanym charakterem. Szczególnie ważnym stylem w świadomości narodowej Anglików jest styl gotycki, którego bezpośrednie wpływy dostrzegalne są w projektach budowli z późniejszych epok. Celem tego wykładu jest ukazanie przekroju historycznego architektury poprzez omówienie wybranych, mniej lub bardziej znanych angielskich zabytków z różnych epok, z uwzględnieniem unikatowych cech właściwych budynkom Anglii.