poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Zapraszamy na wykład Pana Profesora Piotra Stalmaszczyka (Kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.) pt. :

"Językowa mozaika Wysp Brytyjskich"


Termin, miejsce i czas:
22 maja 2018 r., sala 207, g. 15:00, IFA, ul. Kuźnicza 22

Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu