poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Zapraszamy na wykład Pana Profesora Stefana Kiedronia (Kierownik Katedry Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, UWr) pt. :

"Czy Złoty Wiek trwa sto lat? Niderlandy i inne przykłady"


Termin, miejsce i czas:
8 maja 2018 r., sala 207, g. 15:00, IFA, ul. Kuźnicza 22

Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu