poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Pani dr hab. Izabela Gatkowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) we wtorek 17 kwietnia 2018 r. przedstawi wykład:

Czy językoznawstwo może dostarczyć narzędzia diagnostycznego medycynie? Na przykładzie: Oceny Stanu Dyzartrii (OSD)

sala 207, g. 15:00, IFA, ul. Kuźnicza 22
Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu


 
biogram:

dr hab. Izabela Gatkowska, adiunkt., izabela.gatkowska@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe: semantyka leksykalna, lingwistyka komputerowa, neurolingwistyka, diagnostyka zaburzeń mowy, język na tle procesów poznawczych.

Uczestniczy w pracach naukowych Katedry Lingwistyki Komputerowej (nad eksperymentalną siecią leksykalną oraz słownikiem semantycznym).

Wybrane publikacje:
Książki autorskie:
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017,
Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków, WUJ, 2012.
Książki redagowane i współautorskie: 
Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki, red. Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski, WUJ, Kraków, 2013,
Choroba Parkinsona. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin, współautorzy: Monika Rudzińska, Izabela Gatkowska, Elżbieta Mirek, Andrzej Szczudlik, WUJ, Kraków, 2009.
Wybrane artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
- „DOM 'house/home' in empirical lexical networks” (2017), Ethnolinguistics, t. 28, Lublin, s. 121-140.
- „Religious Vocabulary in an Experimental Network of Lexical Links Fifty Years Ago and Today” (2017), [w:] A. Knapik, K. Buczek, P. Chruszczewski, R. Lanigan, J. Rickford (red.), Ways to Religion t.1, Wrocław, s. 55-74.
- „Zaburzenia mowy o typie dyzartrii w chorobie neuronu ruchowego” (2018), [w:] J.Cieszyńska-Rożek, P. Sobolewski, D. Grzesiak-Witek(red.), Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Lublin, Wydawnictwo Czelej, s. 250-268
- „Dom w empirycznych sieciach” (2016), Etnolingwistyka, t. 28, s. 117-135.
- „Empty answers in an Experiment of Free Word Association” (2015), Academic Journal of Modern Philology 2015, t.4, s. 41-49, Wrocław, PAN oddział Wrocław.
- „Empiryczna sieć powiązań leksykalnych” (2015), Polonica t.35, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 155-178. 
- „Word Associations as a Linguistic Data” (2014), [w:] P. Chruszczewski, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.), Languages in Contact 2012, t. 1, Wrocław, s. 79 – 92.