poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Szanowni Państwo,

Obowiązkiem każdego studenta rozpoczynającego naukę na Uniwersytecie Wrocławskim jest udział w szkoleniu bhp oraz ppoż. Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia. UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 marca do 30 czerwca 2018 r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów

 

Rejestracja i przebieg szkolenia :

1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony.
3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu.
4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb.
5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-18
8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie zkolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!


Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.