poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
W ostatni przed przerwą świąteczną WTOREK zapraszamy do IFA na wykład:

"Kliknął myszką uruchamiając biznes aplikację – o znanych i mniej znanych przejawach wpływu języka angielskiego na współczesną polszczyznę"

27 marca br. wykład przedstawi Pan dr Marcin Zabawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

sala 207, g. 15:00, IFA, ul. Kuźnicza 22

Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu


Streszczenie: Wykład będzie poświęcony problematyce zapożyczeń angielskich funkcjonujących we współczesnej polszczyźnie. Szczególna uwaga będzie jednak poświęcona nie zapożyczeniom leksykalnym (będących najbardziej oczywistym przejawem polsko-angielskiego kontaktu językowego), ale mniej znanym i rzadziej opisywanym typom: zapożyczeniom semantycznym oraz różnego rodzaju kalkom i półkalkom. Prelegent zastanowi się również, wspólnie ze słuchaczami, nad przydatnością zapożyczeń (czy jest uzasadnione dzielenie ich na zapożyczenia koniecznie i zbędne, jak się to czasem czyni w literaturze przedmiotu?), a także ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą ze sobą nieść.