poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Naukową LEOPOLDINA 2022 

Fundacji Norberta i Barbary Heisigów 
 

Nagroda w wysokości 20 000 zł przyznawana jest autorom ukończonych prac naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, uwzględniających aspekty niemiecko-polskie lub europejskie, zrealizowanych w Uniwersytecie Wrocławskim. O Nagrodę mogą ubiegać się autorzy prac opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat lub przyjętych do druku w tym okresie. 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć egzemplarz pracy, życiorys i spis publikacji, streszczenie pracy, krótkie opinie o pracy wystawione przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych oraz pisemne oświadczenie, że praca nie została zgłoszona do innego konkursu. W przypadku, gdy praca wykonana została przez kilku autorów, każdy z nich powinien dołączyć pisemną zgodę na uczestnictwo w konkursie. Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim i niemieckim.  

Zgodnie ze statutem Nagrody oceny złożonych prac dokona sześcioosobowe Kuratorium, w skład którego wchodzą niemieccy i polscy profesorowie wybrani przez Zarząd Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wnioski o Nagrodę należy złożyć do 21 stycznia 2022 roku w Sekretariacie Rektora.  

Nagroda Naukowa LEOPOLDINA zostanie wręczona podczas uroczystego posiedzenia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

Warunki Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:

ttps://uni.wroc.pl/sprawy-dydaktyczne/konkursy-uwr/nagroda-naukowa-leopoldina/