poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wokół humanistyki: Początek” organizowaną przez Radę Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 10-lecie istnienia RSS-u, która odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów, którzy w swoich interdyscyplinarnych i międzyobszarowych badaniach podejmują temat początków, genezy, źródeł lub narodzin.
Szczególnie zachęcamy do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych.
Termin nadsyłania tytułów referatów oraz abstraktów (do 250 słów) na adres: konferencjamishuj@gmail.com do: 18.02.2018 opłata konferencyjna wynosi: 200 złotych, lista przyjętych wystąpień zostanie ogłoszona do 11.03.2018 Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski.
Podczas konferencji odbędzie się także sesja posterowa.
Długość streszczenia nie powinna przekraczać 100 słów.
Prezentacja prac odbędzie się w formie posterów w wymiarze B1 (wys. 100cm, szer. 70cm)
Grupy studentów prezentujące pracy powinny posiadać opiekuna naukowego (pracownik naukowy uczelni). Osobę tę prosimy wskazać poprzez podkreślenie nazwiska w streszczeniu. Osobę prezentującą pracę prosimy oznaczyć gwiazdką.
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, m.in.: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe. Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie online. Po konferencji planowany jest uroczysty bankiet.
Organizatorzy:
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UJ
Rada Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ
Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ

Więcej informacji TUTAJ