poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Obligatoryjne zajęcia z serii Beyond Language oraz Filozofii nauki i Filozofii przyrody

BEYOND LANGUAGE
 
Zajęcia z cyklu Beyond Language w roku akademickim 2021/2022 będą realizowane zdalnie na platformie MS Teams. Dla studentów Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr jest to kurs obowiązkowy (zaliczenie na ocenę oraz egzamin w letniej sesji egzaminacyjnej). 

dr Patrycja Pałka, Katedra Historii Języka i Dialektologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego
[http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/dr-patrycja-palka]

"Techniki perswazji i manipulacji"
Od 08.10.2021 do 05.11.2021 zajęcia będzie prowadziła Pani Doktor Patrycja Pałka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia te będą realizowane w pięć PIĄTKÓW (październik / listopad) od godziny 9.45 do 11.15.
 
Celem zajęć jest omówienie różnych technik przekonywania pod kątem teoretycznym i praktycznym (analitycznym) z uwzględnieniem odmiennej metodologii badań tekstów o prymarnej funkcji perswazyjnej. Omówione zostaną zarówno teoretyczne podstawy perswazji i manipulacji, jak i zjawisko języka propagandy politycznej - nowomowy (z odniesieniem do czasów sprzed i po 1989 r.) oraz przedwojenny i współczesny dyskurs reklamowy z perspektywy gramatyki i pragmatyki reklamy.

 
dr hab. Leszek Pułka, profesor UWr., Zakład Komunikacji Wizerunkowej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznie, Uniwersytet Wrocławski
https://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/instytut/wykladowcy/leszek-pulka/ ]
 
Od 09.11.2021 do 01.02.2022 zajęcia w ramach BEYOND LANGUAGE będą kontynuowane we WTORKI przez Pana Profesora Leszka Pułkę z Uniwersytetu Wrocławskiego od godziny 13.15 do 14.45.
Proponowany cykl wykładów mógłby nosić tytuł "Czytanie miasta", ponieważ jego nowoczesna kultura to pierwsza w dziejach formacja kulturowa typu plug-in, o dominacji rytuałów zmediatyzowanych nad społecznymi w klasycznym ich sensie, w której włączenie do wspólnoty oznacza natychmiastowe, nie wymagające uzyskiwania czasochłonnych kompetencji działanie, a wykluczenie jest iluzoryczne – realizuje się zazwyczaj w postaci matryc językowych, czyli poprzez nadanie i upowszechnianie (także poprzez sieć) opinii o użytkownikach a nie uczestnikach biografii pokoleń i – jak chcą najnowsze badania – międzypokoleń. Miasto jest zatem konstruktem pragmatycznym, wywołanym przez egzystencjalną potrzebę dialogowania wewnątrz pokoleń i między pokoleniami – obok i w odniesieniu do mediów jako praktyk kultury globalnej, zwłaszcza społeczeństwa sieci - podczas upublicznionych, lecz indywidualizowanych rytuałów w szczególnie nacechowanej estetycznie, trójwymiarowej czasoprzestrzeni, którą spróbujemy zinterpretować.

 
 
FILOZOFIA NAUKI i FILOZOFIA PRZYRODY
dr Łukasz Mścisławski, asystent fraterni Najświętszego Imienia Maryi, wykładowca Politechniki Wrocławskiej, wykładowca Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego [http://kmsi.uni.wroc.pl/filozofia-nauki-filozofia-przyrody.htm]
 
Przypominamy również tym z Państwa, którzy nie zrealizowali jeszcze kursu „Filozofia nauki, filozofia przyrody” o konieczności jego realizacji w Kolegium MSI. Kurs jest prowadzony przez o. dr Łukasza Mścisławskiego OP w trybie online na ZOOMie w PIĄTKI o godzinie 8.00 do 9.30.