poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Profesor Piotr Chruszczewski, Dyrektor KMSI, reprezentował Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego podczas obrad VIII Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Kongres odbył się w piątek 24 września oraz w niedzielę 26 września 2021 r.


Obrady przeprowadzone zostały online:

1) Główny blok wystąpień, cz.1. piątek 12:00 – 14:00
https://www.youtube.com/watch?v=y7UtaodsbzU

2) Główny blok wystąpień, cz.2. niedziela 12:30 – 14:00
https://www.youtube.com/watch?v=Em_e7aLuzBA

Poniżej szczegółowy harmonogram wystąpień oraz publikacja kongresowa.

HARMONOGRAM
PUBLIKACJA