poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
DO 31 PAŹDZIERNIKA W SEKRETARIACIE KMSI STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KMSI (studia I stopnia, jednolite mgr, II stopnia) SKŁADAJĄ PROJEKT PLANU NA SEMESTR ZIMOWY (prosimy o korzystanie z szablonu, który znajduje się na stronie KMSI);

DO 15 LISTOPADA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KMSI (studia I stopnia, jednolite mgr, II stopnia) SKŁADAJĄ PLAN NA SEMESTR ZIMOWY ZATWIERDZONY PRZEZ TUTORA (prosimy o korzystanie z szablonu, który znajduje się na stronie KMSI);

TERMIN 15 LISTOPADA TO OSTATECZNA DATA, W KTÓREJ NALEŻY POINFORMOWAĆ SEKRETARIAT KMSI O WYBORZE TUTORA I DOSTARCZYĆ PODPISANE PRZEZ TUTORA OŚWIADCZENIE WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA PEŁNIENIE TEJ FUNKCJI (oświadczenie do pobrania na stronie internetowej KMSI);

POZOSTALI STUDENCI SKŁADAJĄ PLAN NA SEMESTR ZIMOWY DO 31 PAŹDZIERNIKA – NIE SKŁADAJĄ PROJEKTU PLANU (prosimy o korzystanie z szablonu, który znajduje się na stronie KMSI).

OBOWIĄZKOWE DLA STUDENTÓW KMSI ZAJĘCIA MODUŁOWE (do zaliczenia na I lub II roku studiów) ODBYWAJĄ SIĘ:
- BEYOND LANGUAGE WE WTORKI O 13:45 (godzina może jeszcze ulec nieznacznym modyfikacjom)
UWAGA! Pierwszych 5 zajęć BEYOND LANGUAGE odbędzie się wyjątkowo w piątek (godzina nie została jeszcze ustalona); pozostałe zajęcia będą odbywały się zwyczajowo we wtorki.
- FILOZOFIA NAUKI/PRZYRODY PIĄTKI O 8.00

INFORMACJE ZE STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH (SPNJO):
Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2021/2022 w Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji języka, który dobrze znają.
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 30.09.2021 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.
WIĘCEJ INFORMACJI

Studenci I roku mają bezwzględny obowiązek odbycia szkolenia bibliotecznego (w tym celu należy kontaktować się z bibliotekami instytutowymi) oraz szkolenia BHP.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022


                                                                                                                                                                                                     fot. Magdalena Marcula - Biuro ds. Promocji UWr