poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
ABSOLWENT KOLEGIUM MSI UWR
Pan Alan Żukowski
 
   Pan Alan Żukowski, magister prawa i stosunków międzynarodowych w ramach Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczął swoją przygodę z Kolegium w 2016 roku wybierając prawo i stosunki międzynarodowe jako kierunki wiodące. Przeczucie, że to połączenie przyniesie korzyści, nie zawiodło. Po pięciu latach, w regulaminowym czasie, Pan Żukowski nie tylko obronił dwie prace magisterskie na ocenę bardzo dobrą, ale także dostał się do Szkoły Doktorskiej Nauk Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego z najwyższym wynikiem. GRATULUJEMY SUKCESU!   Podczas rozmowy przeprowadzonej 21 lipca 2021 roku, Pan Alan Żukowski opowiedział trochę o swoich
*zainteresowaniach naukowych:
„Prawo jest - w moim przekonaniu - najbardziej interdyscyplinarnym kierunkiem wśród wszystkich kierunków w dziedzinie nauk społecznych. Moje zainteresowania koncentrują się na teorii i filozofii prawa oraz na prawie międzynarodowym i UE. Studia prawnicze są niepowtarzalną okazją do uporządkowania sposobu myślenia o zjawiskach społecznych, umożliwiają spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy norm, które - często pozostając w konflikcie - wymagają zrozumienia i wówczas zapewniają rozstrzygnięcie praktycznie każdej sytuacji. Uwaga praktyczna: prawo jest wszędzie dlatego warto je odkrywać i poznawać”;
*oraz pozanaukowych:
„Poza nauką interesuję się w szczególności sportem. Biegi długodystansowe oraz ergo-wioślarstwo pozwalają mi odetchnąć od bieżących spraw czy obowiązków i zwiększają jakość koncentracji. Brałem udział w biegach długodystansowych, reprezentowałem Sekcję Wioślarską KU AZS UWr w Akademickich Mistrzostwach Polski na ergometrze wioślarskim oraz zdobyłem trzecie miejsce w Lidze Dolnośląskiej na ergometrze wioślarskim. W moim życiu znaczącą rolę odgrywa również sztuka, w szczególności współczesna.

A spoglądając wstecz:
Czy Kolegium MSI do dobry pomysł na studiowanie?
Alan Żukowski: Najlepszy. Jest to perspektywa wejścia do świata nauki na poważnie przy profesjonalnym wsparciu. Konstytuującą rolę odgrywa tu relacja tutora ze studentem. Współpraca z tutorem, który wskazuje kierunek rozwoju naukowego oraz potrafi połączyć aspiracje studenta z konstruktywną krytyką planowanych przedsięwzięć naukowych to podstawa efektywnego działania oraz rozwoju w ramach KMSI. Sam odbieram współpracę z tutorem jako bardzo istotne doświadczenie, które zmieniło moją perspektywę postrzegania pewnych spraw oraz przekształciło często abstrakcyjne założenia w realne efekty naukowe (pracę licencjacką oraz inne publikacje, w tym pracę magisterską).

Dlaczego poleciłby Pan studiowanie w Kolegium MSI?
Alan Żukowski: Zachęcałbym do takiego studiowania przede wszystkim z uwagi na trzy rzeczy: (1) międzyobszarowy charakter studiów, (2) zindywidualizowane podejścia do studenta oraz (3) autentyczne wsparcie w rozwoju naukowym.
Od końca drugiej klasy liceum miałem zapewnione wejście na prawo bez rekrutacji. Rekrutacja do Kolegium była obowiązkowa i była wyzwaniem. Pozwoliła mi sprawdzić swoje umiejętności między innymi dlatego, że miała charakter rozmowy o planie na własny rozwój naukowy podczas studiów, co postrzegam jako ogromną wartość oraz pierwszy znaczący krok na drodze akademickiej.
Najważniejszą wartością studiowania w ramach KMSI jest możliwość rozwoju zarówno na poziomie oficjalnego curriculum (spersonalizowanego, interdyscyplinarnego) jak i praktyki organizacyjnej.
Warto również podkreślić, że KMSI jest kierunkiem dla osób zdecydowanych na rozwój naukowy oraz otwartych na poszerzanie wiedzy już od samego początku studiów. Ten aspekt łączy się głównie ze zdolnością optymalizacji podejmowanych działań oraz umiejętną organizacją pracy. Sam program studiów zachęca do włączania się w interesujące kursy oraz projekty naukowe.

Woli Pan pisać czy czytać?
Alan Żukowski: Zdecydowanie czytać. Jestem bardzo "aktywnym" czytelnikiem. Lubię nieustannie poznawać nowe idee oraz mam tendencję do łączenia tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się odległe - wierzę, że od tego powinna wyjść każda osoba zorientowana interdyscyplinarnie. W kwestii pisania wielokrotnie wydawało mi się, że właściwie nie lubię tej czynności. Przed ukończeniem studiów opublikowałem 5 artykułów naukowych w wiodących polskich czasopismach z listy MEiN. Jeden z moich ulubionych filozofów, Jacques Derrida, twierdził, że tekst wymaga nieustannej pracy nad nim. Jest to często praca żmudna, do której nie lgnę, ale możliwość obserwacji efektów po składzie wydawniczym jest za każdym razem powodem ogromnej radości.

   Podczas studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Prawnych Pan Alan Żukowski chciałby podjąć refleksję nad socjologiczno-prawną konstrukcją kryzysu klimatycznego w ramach szeroko rozumianych ponadnarodowych systemów prawnych. Ze względu na aktualność oraz istotę tego tematu, Pan Żukowski chciałby go zrealizować z nadzieją opracowania sugestii dla przyszłych regulacji prawnych oraz implementowanych polityk.

   Jak pisała Wisława Szymborska, „każdy początek to tylko ciąg dalszy”… Panu Alanowi Żukowskiemu życzymy, aby nigdy nie zmieniał statusu studenta.
 
                                                                                                          Zespół Kolegium MSI