poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Projekt nieformalnej grupy "RZECZNICZKI" pod kierownictwem Magdy Gorczycy z I roku studiów magisterskich Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych o nazwie "Ocena rewitalizacji środkowej Odry" został bardzo wysko oceniony (zdobył 88 punktów) w naborze do konkursu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym samym Dziewczyny wygrały! Dzięki zdobytym środkom beneficjentki projektu będą mogły uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt!

Link do wyników naboru do konkursu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”