poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Podsumowanie Konferencji BEYOND LANGUAGE 2021
 
   Międzynarodowa konferencja młodych badaczy BEYOND LANGUAGE 2021 należy już do czasu przeszłego. W tym roku konferencja trwała dwa dni – 31 maja i 1 czerwca 2021 roku – i wzięło w niej udział czterdziestu uczestników z dwóch kontynentów i ośmiu krajów:

 
 • Polski
- Uniwersytet Wrocławski,
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

 
 • Włoch - Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”,
 • Ukrainy - Politechnika Lwowska
 • Rumunii - Uniwersytet Bukareszteński
 • Malty - Uniwersytet Maltański
 • Francji - Sorbona
 • Wielkiej Brytanii - Canterbury Christ Church University
 • Stanów Zjednoczonych - Æ Academic Publishing.
 
   W pierwszym dniu Profesor Ray Fabri z Uniwersytetu Maltańskiego wygłosił krótki wykład na temat fenomenu wielojęzyczności Malty zatytułowany „Perceived, ideal and real multilingualism: the languages of Malta” , natomiast dr Aleksandra R. Knapik z Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu skierowała uwagę słuchaczy na ciekawy przypadek jamajskiego języka kreolskiego w wykładzie „Cultural and Linguistic Exponents of Selected Caribbean Languages: The Case of Jamaican Creole”.
   Drugi dzień konferencji otworzył Profesor Francis Yaiche z Uniwersytetu Paryskiego wykładem zatytułowanym „The pupil’s attention, the new petroleum of pedagogy, or how to fight the lack of attention, this post-modern illness”. Następnie, dr Kasia Lech z Canterbury Christ Church University w Anglii przybliżyła słuchaczom (nie) Ibsenowski „język bogów” w wykładzie zatytułowanym „(No-longer) Ibsen’s “Language of the Gods”: Verse and Marginalized Voices in Theatre and Film”.
   W pierwszym dniu konferencji głos zabrało 17 prelegentów, którzy zaprezentowali przedmiot swoich badań i zainteresowań. Przeważały tematy związane z językiem w interakcjach społeczno-kulturowych, językiem literatury oraz strefą rzeczywistości wirtualnej.
   W drugim dniu konferencji jej uczestnicy eksplorowali światy różnorodnych form wypowiedzi i doświadczeń beyond language. Motywem przewodnim był język, natomiast perspektywa badawcza sięgała od szczytu Karkonoszy po onomastykę w ogrodzie.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: https://bl2021.epi.uj.edu.pl/program/

O konferencji można przeczytać również na:
- https://aeacademicpublishing.com/bl-conference-krakow-2021/
- https://uni.wroc.pl/konferencja-beyond-language-2021/

Konferencja była wydarzeniem współorganizowanym przez:
 • Uniwersytet Wrocławski: Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Romańskiej oraz Instytut Filozofii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne UAM
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Katedra Lingwistyki Komputerowej
 • Sapienza Università di Roma
 • Universitatea din București: Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării
 • Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu
Specjalne podziękowania za organizację i przygotowanie konferencji płyną do członków Komitetu Naukowo-Organizacyjnego, bez których konferencja nie odbyłaby się:
- Profesor Izabela Gatkowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
- Profesor Annalisa Cosentino (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”)
- Profesor Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski)
- Profesor Luigi Marinelli (Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”)
- Profesor Camelia M. Cmeciu (Uniwersytet Bukareszteński)
- Profesor Rafał Dymczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
- Profesor Konrad Dominas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
- Profesor Witold Ucherek (Uniwersytet Wrocławski)
- dr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Opolski)
- dr Aleksandra R. Knapik (Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu)
oraz spiritus movens całego przedsięwzięcia – Profesor Piotr P. Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski).

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło: Æ Academic Publishing z San Diego w USA (https://aeacademicpublishing.com/).
Organizatorzy konferencji zapraszają Szanownych Prelegentów do nadsyłania prac do publikacji. Publikacja artykułów planowana jest w periodyku Academic Journal of Modern Philology (Special Issue): https://ajmp.uni.wroc.pl/.

Nad internetową stroną konferencji https://bl2021.epi.uj.edu.pl/ czuwał Pan Maciej Godny.
Funkcję sekretarza konferencji pełniła Pani Monika Piechota.
Platformą Google Meet, na której zorganizowano konferencję dowodziła Pani Agata Figiel.
 
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejną konferencję BEYOND LANGUAGE!