poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Szanowni Nauczyciele,
 
13 i 14 maja 2021 r. Pani Doktor Alina Czapiga z Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością oraz Pani Magister Anna Cieślik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia z Uniwersytetu Wrocławskiego podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem na tematy m.in. stanu zdrowia psychicznego młodzieży oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z przyjemnością już dziś zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w tym szkoleniu.
 
Harmonogram spotkań:
 
13 maja 2021 rgodzina 14.00 – 15.00          Pani Doktor Alina Czapiga

Temat: „Stan zdrowia psychicznego młodzieży i młodych dorosłych w warunkach epidemicznych”

                                   godzina 15.00 – 17.30          Pani Magister Anna Cieślik

Temat:Jak rozwijać odporność na stres, aby lepiej przygotowywać młodych ludzi na trudne sytuacje
 

14 maja 2021 rgodzina 14.00 – 15.00          Pani Doktor Alina Czapiga

Temat:   „Praca z uczniem/studentem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

                                    godzina 15.00 – 17.30          Pani Magister Anna Cieślik

Temat:   „
Jak uruchamiać motywację wewnętrzną i wzmacniać siłę woli
 
 
Szkolenie odbędzie się online na platformie Google Meet.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego adresu emailowego w domenie @gmail na adres: monika.piechota@uwr.edu.pl.
 

Doc. dr Alina Czapiga jest psychologiem i pracuje w Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychopatologii. W tym zakresie prowadzi badania naukowe. Autorka publikacji dotyczących trudności oraz zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności ruchowych, sensorycznych, intelektualnych. Największe doświadczenie posiada w badaniu i diagnozie klinicznej, doradztwie w stanach zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawności. Przyjmuje w Poradni Psychologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi szkolenia dla asystentów osób z niepełnosprawnością, które studiują na UWr. Jest certyfikowanym doradcą życia rodzinnego.

Anna Cieślik jest psychologiem, trenerem biznesu i edukatorem. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Jest założycielką i właścicielką Pracowni Rozwoju – firmy szkoleniowej zajmującej się popularyzacją wiedzy psychologicznej w oświacie i biznesie. Anna Cieślik jest autorką programów rozwojowych oraz innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wspierających rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży (np. kostka edukacyjna EduCube). Jej zainteresowania naukowo-dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki polepszania jakości życia, rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych i konstruowania efektywnych programów edukacyjno-wychowawczych.