poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Po krótkiej świątecznej przerwie wracamy z wykładami w IFA.
Zapraszamy 9 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 do Instytutu Filologii Angielskiej na wykład pt. "Problematyka przekładu terminologii z dziedziny architektury w ujęciu artystycznym". Przedstawi go Pani mgr Alicja Cimała, doktorantka w Instytucie Filologii Angielskiej.

Organizatorzy:
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu