poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Ruskie pierogi, śledź norweski,
barszcz ukraiński, karp po żydowsku,
ryba po grecku i bułgarskie wino
na stoliku z IKEI.
Tradycyjna wigilia polska
 
O kulturze – rzecz święta

   Syto zastawiony stół  jest nie tylko wyrazem kulinarnych umiejętności gospodarza lecz, przede wszystkim, miejscem, gdzie potwierdzane i utrwalane zostają kulturowe tożsamości. Różnorodność smaków i szacunek dla bogactwa kultur stały się postulatem i praktyką wędrówki w czasie i przestrzeni opisanej w najnowszej książce z cyklu Beyond Language zatytułowanej Feast As a Mirror of Social and Cultural Changes pod redakcją dr hab. Bożeny Gierek oraz dra Wojciecha Kosiora.
   Książka zawiera dziesięć rozdziałów, w których przedstawiono różne aspekty świąt, festiwali i uroczystości w perspektywie zwierciadła przemian społeczno-kulturowych w XX i XXI wieku. Publikacja zawiera szczegółowe studia przypadków (w większości oparte na własnych badaniach terenowych autorów) z różnych krajów i regionów. Od współczesnej społeczności Buriatów, poprzez karnawał szwajcarskich miast, lokalnie – w czasie węgierskiego winobrania, w drodze na Łotwę w poszukiwaniu tożsamości kulturowej w diasporze, na granicy życia i śmierci w Ugandzie, w uznaniu domowych zwierząt przy gościnnym stole Udmurtów, w paradzie z Lajkonikiem, w kierunku mitycznej wspinaczki na Wzgórze Uisneach, wsłuchani w opowieść o ofierze Ibrahima, czytelnik zostaje doprowadzony do (po)radzieckiej Armenii i Łotwy, aby świętować Nowy Rok.


                                                                                                                                                                    Lajkonik. Zdjęcie ze zbiorów dr hab. Bożeny Gierek
  
   Fenomen święta i jego analiza pozwala spojrzeć na tradycyjne i nowe elementy opisywanej kultury, które współistnieją razem lub obok siebie. Proponowany tom składa się z oryginalnych niepublikowanych artykułów, których Autorzy tłumaczą jak daleko odeszliśmy od zrozumienia tradycji w kategoriach, które opisywali Eliade czy Durkheim. Redaktorzy zdają się stawiać pytanie retoryczne, czy istnieją jeszcze tradycyjne święta w tradycyjnym znaczeniu tego słowa? Zagadnienie  święta jest pogłębione o analizę nowych czynników, które wpływają na przebieg obchodów badanych uroczystości. Książka Feast As a Mirror of Social and Cultural Changes wychodzi naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu międzykulturowymi porównaniami przemian społecznych, zwłaszcza świątecznych, wzbogaca empiryczną bazę opisów świąt w ogóle. Współautorami tomu są naukowcy reprezentujący różne międzynarodowe instytucje i dziedziny badań, którzy stosują zróżnicowane podejścia i metodologie w studium tematu święta. Niniejsza publikacja jest okazją do zebrania wyników ich badań w jednej książce.                                                                                                                                       Powyższe zdjęcia pochodzą ze zbiorów profesora Frederica Armao

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Æ Academic Publishing z San Diego, USA
 
BOOKPAGE: Feast a Mirror of Social and Cultural Changes - Æ Academic (aeacademicpublishing.com)
FLIPBOOK: Feast as a Mirror (aeacademicpublishing.com)