poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Konferencja naukowa BEYOND LANGUAGE 2021
31 maja – 1 czerwca 2021
BEYOND LANGUAGE to międzynarodowa konferencja naukowa skupiająca młodych badaczy różnorodnych lektur, języków i kultur, którzy poprzez te kluczowe społeczne wzorce zachowań próbują dokonać szerokiego poznania świata. W atmosferze dialogu beyond language, trawieni specyficznym pragnieniem niewyczerpania tematów, cyklicznie wyruszamy w wyprawę skierowaną ku doświadczeniu i poszerzeniu horyzontu poznania.
Organizatorzy tegorocznej konferencji wskazują między innymi na potrzebę badań i opisu mniejszości językowych, zagrożonych i ginących języków, literatur i kultur, małych języków, pidżynów i kreoli, a także zawężenia zakresu badań praktyk kulturowych wykonywanych za pośrednictwem języka i studiów z zakresu lingwistyki kontaktowej i lingwistyki antropologicznej.
 
Celem konferencji jest stworzenie podstaw do badań w następujących obszarach:
 
  • zagrożone i ginące języki, literatury i kultury,
  • językoznawstwo antropologiczne,
  • studia nad kulturami i społeczeństwami,
  • wzorce kulturowe w praktykach dyskursywnych,
  • językoznawstwo ludowe i antropologia ludowa,
  • mechanizmy zmiany języka (i śmierci języka),
  • etnografia komunikacji,
  • badania małych języków i witalności językowej,
  • językoznawstwo terenowe,
  • studia z zakresu przekładoznawstwa.
Organizatorami tegorocznej konferencji naukowej BEYOND LANGUAGE 2021 są: Uniwersytet Wrocławski (Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Instytut Filologii Angielskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Filozofii), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Katedra Lingwistyki Komputerowej), Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Università degli Studi di Roma „La Sapienza” oraz University of Bucharest (Faculty of Journalism and Communication Studies). Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego. Prace prelegentów zostaną opublikowane w czasopiśmie Academic Journal of Modern Philology.
 
Wszystkie informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie konferencji