poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
W imieniu samorządu studentów Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaproszamy wszystkie studentki i studentów na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Granice humanistyki", która jest poświęcona ograniczeniom nauk humanistycznych oraz próbom eksploracji nowych przestrzeni badawczych.
Zachęcamy do uczestnictwa studentki i studentów, a także doktorantki i doktorantów różnych specjalizacji oraz o różnorodnych zainteresowaniach. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, a udział jest bezpłatny.
Po bieżące informacje organizatorzy zapraszają na wydarzenie w mediach społecznościowych.