poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
prof. Leszek Pułka
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wykładów w ramach kursu: Beyond Language
„Wokół kultury 3.0”
Platforma MS TEAMS, wtorki 13:15
Pierwsze spotkanie: 16 marca 2021 r.Tematyka wykładów:
Przed laty pisał Umberto Eco: „Czy wierzymy, że rozwój technologiczny, ekspansja handlowa i szybkość transportu stanowią wartości pozytywne? Bardzo wiele osób uważa, że tak, i ma prawo uznawać wyższość naszej cywilizacji technicznej. Lecz właśnie w ramach świata zachodniego niektórzy ludzie uznają za wartość nadrzędną życie w harmonii ze środowiskiem wolnym od zanieczyszczeń, a więc są gotowi wyrzec się samolotów, samochodów, lodówek, żeby pleść kosze z wikliny i przemieszczać się pieszo z wioski do wioski, byleby tylko uniknąć dziury ozonowej. Jak widać, jeśli się chce określić, która kultura jest lepsza, nie wystarczy sam opis (który należy do antropologów), lecz potrzebne jest odwołanie do systemu wartości, którego naszym zdaniem nie wolno nam się wyrzec. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że dla nas nasza kultura jest lepsza”. Współcześnie – w dobie pandemii teleinformacyjnych i wirusowych, w epoce rozchwianych systemów politycznych – rozważanie o aksjologicznej „lepszości” naszej kultury wydaje się niekompatybilne z tezami Eco. W gorzkim Wieku kapitalizmu inwigilacji Shoshana Zuboff przekonuje, że oczekiwania ludzi rozminęły się z oczekiwaniami władzy, a nasze biografie są instrumentalizowane nie tylko przez korporacje, lecz i przez kreatorów z branży IT. Podczas spotkań będziemy dyskutować, jak doszło do zgody na niemal kompletne cybernetyczne ubezwłasnowolnienie publiczności Zachodu. Ale – żeby nie popaść w depresję – przyjrzymy się spektaklom kultury mediów, które nadal służą ludzkiej wolności od determinacji algorytmów.
 

Pierwszy wykład już we wtorek, 16 marca 2021 r. o godzinie 13.15 na platformie MS TEAMS!

Dr hab. Leszek Pułka, profesor UWr – ur. 28 kwietnia 1956 r. w Warszawie. Historyk literatury, poeta, kulturoznawca, krytyk teatralny, medioznawca. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Ernst-Moritz-Arndt Universität, Universitá degli Studi di Firenze, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta oraz Uniwersytetu SWPS. Współpracownik „Gazety Wyborczej” (recenzent teatralny i felietonista) oraz Polskiego Radia i TVP (m.in. programy „Chcę wiedzieć”, „Rozmowy więzienne”, „Z czym do ludzi”, „Kolokwia leopoldyńskie”). Od 2006 do 2011 r. recenzent „Dziennika. Gazety Prawnej”, następnie portalu teatralny.pl. Członek Komitetu Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Medioznawców i Filmoznawców oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej AICT. Autor książek „Kultura mediów i jej spektakle”, „Hołota, masa” tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1918” oraz „Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów. Studia antropologiczne”.