poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Izrael – Japonia – Malta – the USA
Podsumowanie pięciu wykładów z cyklu „BEYOND LANGUAGE”


„Czy wiecie, jakim pociągiem jedzie się najlepiej, najwygodniej i najspokojniej?
- Co? Nie wiecie?
„Próżniakiem”!
Taką nazwę nadali Żydzi bohopolscy skromnej kolejce łączącej szereg miasteczek:
Bohopol, Hajsyn, Teplik, Niemirów, Haszczewatę i tym podobne grajdołki,
 których nigdy nie dotknęły stopy praojca Adama”.
 Z Notatek Komiwojażera, Szolem Alejchem
 
    Nieżyjący już Elie Wiesel powiedział kiedyś, że „Bóg stworzył człowieka, bo uwielbia historie”. Ludzie to gawędziarze. Przy ognisku w jaskini, na ławce w parku, w Warsie przy herbacie czy w fotelu w samolocie… zawsze jest jakaś historia do opowiedzenia. Każda kultura posiada takie opowieści, które stanowią trwały nośnik pamięci i tożsamości jej uczestników, niezależnie od mijającego czasu i zmieniających się miejsc. Jesteśmy historiami, które o sobie snujemy, jak trafnie opisał człowieka Alasdair MacIntyre, który włączył tę ideę do współczesnej myśli. Narracja odbywa się w ruchu, jest procesem i realizacją rozwijających się wydarzeń. A przecież nic tak nie pobudza ust do opowieści i pióra do pisania jak podróż. To pewne, że w podróży z obserwatora wykluwa się narrator.
    Ta opowieść ma swój początek 21 stycznia 2021 roku i zaczyna się w miejscu przedzielonym murem, gdzie ludzie wierzą w to, że ha’kol ihije be’seder – „wszystko będzie dobrze”. W podróż do współczesnego Izraela, w opowieść o kulturze i perspektywach, dziedzictwie i wielości światów zaprosiła współpodróżnych Pani Monika Piechota. Treścią tej wyprawy była próba przekładu doświadczeń, wrażeń i wspomnień w połączeniu z koncepcją obcości, jako wartościowej perspektywy badawczej; „obcy zyskuje nowy punkt widzenia”, jak zapewnia rabin z Buska Nachman Samuel ben Lewi. W kolejny czwartek, pasażerowie wyprawy do Japonii, mieli okazję wsłuchać się w wykład Pani dr Justyny Pilarskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego o Riukiuańczykach, Ajnach i … o Bronisławie Piłsudskim. Wykład dotyczył socjologiczno-kulturowego przedstawienia figury Obcego jako nieodłącznego elementu budowania własnej tożsamości kulturowej i społecznej w odniesieniu do kontaktu z Innym - na przykładzie kultury japońskiej. Treść wykładu wzbogaciły wątki biograficzne z życia Bronisława Piłsudskiego, który jako pierwszy opisał i de facto ocalił dziedzictwo kulturowe Ajnów od zapomnienia i całkowitej anihilacji przez dominującą kulturę Yamato. Podróżom nie było końca. Następnym celem wyprawy stała się Malta z Panią dr Aleksandrą Knapik z Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu w roli przewodnika. Intrygująca opowieść o Malcie rozegrała się na pokładzie autobusu wąskimi uliczkami Vallety oraz promu na wyspę Gozo i Comino. Treścią tej wyprawy był fenomen języków rozwijających się w tyglu kultur i dialogu różnych tradycji. Język maltański jako jedyny język semicki zapisany w alfabecie łacińskim umożliwia Maltańczykom dialog z mieszkańcami Libii, Tunezji, Włoch, Francji czy Wielkiej Brytanii. A cóż piękniejszego w poznawaniu niż dialog? Wszak to jeden z najlepszych ludzkich obyczajów, jak podkreślał jego ambasador, Jorge Louis Borges.
     W podróży czujemy się wolni. Jest w tym rytuale jakaś nadzieja, pewien rodzaj nieustannego odradzania się. O wolności i amerykańskim patriotyzmie w kraju wielu kultur, narodowości, języków i religii opowiedział podczas następnej podróży globtroter i pasjonat Stanów Zjednoczonych, Pan Zbigniew Stańczyk. W wartkiej narracji o zderzeniu światopoglądów, systemach władzy i ich wpływu na przyszłość krajów kontynentu, zatrzymaliśmy się na moment w słonecznej Kalifornii - krainie wolnej od historii, tradycji i błędów cywilizacji zachodniej. I znowu trzeba było wsiadać, i znowu drzwi zamykać i jechać dalej.
     Podczas wypraw BEYOND LANGUAGE nie może zabraknąć opowieści o języku. Od języka się wszystko zaczęło i nie sposób powiedzieć o nim ostatniego słowa. W teren zabrał podróżnych Pan Leszek Wojteczek, który zdradził tajniki badań językoznawczych i udowodnił na przykładzie przemówień prezydenckich jaka siła tkwi w słowach.
     Kiedy już rozsiedliśmy się wygodnie w wagonie  klasy drugiej…niepostrzeżenie dojechaliśmy do stacji końcowej, a właściwie, nazwijmy ją stacją przesiadkową. Zwiększyła się szansa wzajemnego zbliżenia i poznania. Cytując zasłyszane rozmowy, wymiany zdań i opinii, łatwiej jest teraz wziąć własne poglądy w cudzysłów.

 
„Wystrzegajcie się zwłaszcza pierwszej klasy. Nie brak tam wprawdzie komfortu, jest miękko i wygodnie. Ale chodzi mi o ludzi, o pasażerów. Cóż to za przyjemność […] podróżować samemu i przez cały czas nie odezwać się do nikogo ani słowem? Można od tego, uchowaj Boże, stracić mowę”,
z Notatek Komiwojażera, Szolem Alejchem.
 
 
Cykl otwartych wykładów z zakresu kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa  jest wspólną inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Spotkania odbywały się regularnie przez pięć kolejnych czwartków: 21 stycznia, 28 stycznia, 04 lutego, 11 lutego oraz 18 lutego 2021 roku o godzinie 14:00 w aplikacji Google Meet. W spotkaniach wzięła udział młodzież ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Danuty Siedzikówny „INKI” we Wrocławiu wraz z nauczycielami i gośćmi. Nad sprawami technicznymi oraz organizacyjnymi czuwała Pani Agata Figiel.
Autor tekstu: mgr Monika Piechota.
Swoimi wrażeniami z podróży po Izraelu, Japonii, Malcie i USA podzielili się uczniowie LO w Górze:

Z notatek współpasażerów:
 
„Najbardziej zainteresowała mnie różnorodność Żydów w Izraelu” Karolina
„Choć ich kultura jest tak odmienna od mojej, chciałabym tam pojechać i doświadczyć tej różnorodności” Alicja
„Zapragnęłam zobaczyć Japonię na własne oczy” Ala
„Wykład o Malcie był atrakcyjny dla osób, które, podobnie jak ja, nic nie wiedziały o tym kraju” Igor
„Wszystkie wykłady okazały się niezwykle przydatne. Do tego stopnia, że wielu z nas chce odwiedzić te kraje - szczególnie Izrael – i jego odległą nam kulturę. Dzięki przybliżonym w przyjazny sposób informacjom na temat kultur i społeczeństw Japonii, USA, Izraela czy Malty czujemy się prawdziwymi obywatelami świata i chcemy podróżować nabywając jeszcze więcej wiedzy i obycia z różnymi językami” Julia

Tekst: mgr Monika Piechota, anglistka, tłumaczka, nauczycielka, poświęcająca się rozprawie na temat diariuszy czasów Zagłady.

Link do artykułu na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego