poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
W imieniu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, konkursu, którego celem jest propagowanie geopolityki rozumianej jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy z pogranicza politologii, geografii, stosunków międzynarodowych, nauk wojskowych i bezpieczeństwa narodowego.  Zgłoszenia są przyjmowane do 1 marca 2021 roku na adres olimpiada@ptg.edu.pl

Pierwsze edycje zgromadziły 280 reprezentantów z Polski, Chin, Wielkiej Brytanii, Węgier, Indii, Rumunii, Szwecji czy Belgii. 

Szczegółowe Informacje znajdują się na stronie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (wersja anglojęzyczna regulaminu: https://ptg.edu.pl/competition), oraz na profilu Oddziału Wrocław na Facebooku.

 Konkurs składa się z trzech etapów. Etap pierwszy to kwalifikacje wstępne polegające na napisaniu artykułu dotyczącego wydarzeń na arenie stosunków międzynarodowych. Do etapu drugiego – okręgowego – awansują twórcy najlepszych prac oraz osoby spełniające warunki wymienione w regulaminie (m.in. autorzy artykułu opublikowanego na listach MEiN/MNiSW). Etap ten będzie składał się z 60 pytań zamkniętych, a także konkurencji mających na celu integrację młodych geopolityków. Do finału, poprzedzającego grudniowy Zjazd Geopolityków Polskich, awansuje 20 osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w konkurencjach okręgowych. 


W ubiegłorocznej Olimpiadzie Uniwersytet Wrocławski reprezentowali: Jan Pabisiak, student w Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych; mgr Magdalena Maj, doktorantka w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych; doktoranci w Instytucie Studiów Międzynarodowych: mgr Paulina Kozioł, mgr Marcin Adamczyk oraz mgr Aleksy Borówka, który dwukrotnie uzyskał tytuł Laureata Olimpiady oraz Złotą Odznakę Geopolityki i Geostrategii. 

REGULAMIN
IV Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej