poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Centrum Badań Przekładoznawczych i Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci przy Wydziale Polonistyki zapraszają na konferencję:

 

GENEALOGIES OF MEMORY: THE HOLOCAUST BETWEEN LOCAL AND GLOBAL PERSPECTIVES

organizowaną przez The European Network Remembrance and Solidarity w partnerstwie z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
Konferencja odbywa się online od
4 do 26 listopada 2020, we środy i czwartki, zawsze od godz. 15.00. Słuchać wykładów i dyskusji oraz zadawać pytania można na profilu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność: www.facebook.com/enrs.eu/?ref=page_internal

Program całej konferencji: https://enrs.eu/edition/genealogies-of-memory-2020-the-holocaust-between-local-and-global-perspectives

 
Najbliższa sesja:

 
12 listopada, czwartek, godz. 15:

Overlooking the Local Dimensions of the Holocaust. Language and the Cultural/Spatial Politics of Transmission.

 Sesja organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński, a w programie wykład Mindaugasa Kvietkauskasa (ministra kultury Republiki Litwy i tłumacza), referat Petera Daviesa (Edinburgh) o pracy tłumaczy podczas procesów we Frankfurcie, wystąpienia specjalistów badających materiały związane z filmem Claude’a Lanzmanna Shoah: Sue Vice (Sheffield), Dominica Williamsa (Newcastle) i Doroty Głowackiej (Halifax) oraz Magdy Heydel i Romy Sendyki (UJ), które będą mówić o problemach tłumaczenia wypowiedzi polskich świadków Zagłady.