poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
W ramach serii monografii Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego wydano książkę naukową dokumentującą pierwszą na świecie nieinwazyjną metodę diagnozowania dyzartrii – jednego z typów zaburzeń mowy
 

Okładka książki "Diagnosing Dysarthria in Adults" Izabeli Gatkowskiej

Kartezjusz twierdzi, że małpy mogłyby mówić, gdyby chciały, ale wolą zachować milczenie, by nie kazano im pracować (Jorge Luis Borges). Język to fascynujące zjawisko, które nie generuje twórców prawdy, ale inspiruje jej odkrywców. Seria BEYOND LANGUAGE, której wydawcą jest Æ Academic Publishing z San Diego otwiera światowe szlaki żeglugowe dla tego typu odkrywców. Prezentowana monografia została wydana w ramach serii opracowywanej w Uniwersytecie Wrocławskim pod auspicjami Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, gdzie sternicy najróżniejszych dyscyplin wyznaczają nowe horyzonty i przełamują schematy.
         Barack Obama, dziękując za nominację w wyborach prezydenckich w 2008 roku, wypowiedział w Chicago następujące słowa:  „Change will NOT come if we wait for some other person or some other time”. Profesor Izabela Gatkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nie czekała na sygnał do pracy bowiem to właśnie JEJ praca stała się sygnałem zmian dla innych!
Pani Profesor Gatkowska pracuje w Katedrze Lingwistyki Komputerowej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Porusza się w arcyciekawym obszarze badawczym jakim jest neurolingwistyka, działając na styku koordynacji mózgu z językiem. Jest autorką wielu artykułów poświęconych badaniom na pograniczu lingwistyki, psychologii i neurologii. Kiedy w kręgu szczególnych zainteresowań Profesor Gatkowskiej znalazła się dyzartria, świat nauki nie musiał długo czekać na pionierskie wyniki jej pracy.
SAM (ang. Speech Assessment Method) to nowatorska i autorska metoda oceny mowy oparta na doświadczeniu klinicznym i prawidłowej diagnozie kluczowych cech tego zaburzenia. Opracowując tą przełomową METODĘ OCENY MOWY, Profesor Gatkowska kierowała się metodologią „szczęśliwego środka”, jak sama ją określa, polegającą na osiągnięciu idealnej równowagi między minimalizacją testów a maksymalizacją uzyskanych z nich informacji. Dyzartria jest zaburzeniem mowy, które ma swój własny charakter i różne objawy. Dotyka pacjentów niezależnie od ich języka ojczystego, co nadaje jej orientację i wrażliwość ogólnoludzką. Multidyscyplinarny charakter prekursorskiej metody diagnozowania zaburzeń mowy dyzartrycznej Profesor Gatkowskiej znajduje zastosowanie u lingwistów, psychologów i klinicystów, co symetrycznie wpisuje ją w kredo wydawnictwa serii BEYOND LANGUAGE. Niniejsza monografia opisuje zjawisko zakorzenione w języku lecz diagnozowane na styku interdyscyplinarnym, w którym wiele dziedzin nauki porusza się we własnej osi i płaszczyźnie, ale w momencie połączenia powoduje powstanie nowego ruchu i nowej jakości.
Swoje wystąpienie w Chicago senator Barack Obama zakończył słowami: „Thank you, Chicago. Let’s go get to work. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.” W tym samym roku został 44 prezydentem Stanów Zjednoczonych , a rok później otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
 
Seria Beyond Language (BL), powstająca we współpracy UWr z UAM oraz PAN, jest skierowana do otwartych na świat i wiedzę nienasyconych umysłów, autorytetów w swoich dziedzinach, badaczy i uczonych poszerzających szlaki swoich poprzedników, przyszłych noblistów i wizjonerów zmian. Cykl wydawany jest pod patronatem Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Międzyobszarowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również Komisją Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.  
 
Autorka tekstu: mgr Monika Piechota (KMSI UWr), anglistka, tłumaczka, nauczycielka, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcająca się rozprawie na temat diariuszy czasów Zagłady.