poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Akademie filmowe

Klasyczne i kultowe filmy w nowej odsłonie: w ramach Akademii filmowych w Kinie Nowe Horyzonty zapraszamy na pokazy arcydzieł światowej i polskiej kinematografii, każdorazowo poprzedzone wykładami cenionych filmoznawców czy krytyków.
Akademie filmowe to propozycja zarówno dla studentów, jak i miłośników kina, którzy chcą wiedzieć więcej: poznać kulisy powstawania, kontekst kulturowy, historyczny czy społeczny.
Akademia Kina Światowego – to nasze autorskie przedsięwzięcie, w ramach którego prezentujemy rozwój kina na świecie. Każdy z seansów poprzedzony jest wykładem przygotowanym przez specjalistki i specjalistów związanych ze światem filmu (m.in. prof. Monika Talarczyk, Diana Dąbrowska czy Piotr Czerkawski). Dzięki wykładom słuchacze mają okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami historii filmu na tle kulturowym, społecznym, politycznym i artystycznym – w duchu tzw. Nowej Historii Kina. Tym samym kinematografia staje się soczewką, przez którą obserwujemy, jak zmieniał się świat w ciągu ostatniego stulecia.
Czytaj więcej o Akademii Kina Światowego
Akademia Polskiego Filmu – w tym roku zmienia swój charakter, skupiając się przede wszystkim na polskim kinie współczesnym. To ważny krok: jak do tej pory, kursy edukacyjne prezentowały przede wszystkim dawną historię rodzimego kina, zaniedbując zjawiska z czasu po 1989 roku. W ostatnich latach polska kinematografia przeżywa swój nowy renesans, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia dla polskich twórców przyznawane na prestiżowych wydarzeniach (m.in. Oscar dla Idy Pawła Pawlikowskiego i nagroda w Cannes za Zimną wojnę, nominacja dla Bożego Ciała Jana Komasy, szereg nagród dla Małgorzaty Szumowskiej), znakomite recenzje międzynarodowych krytyków i coraz większa frekwencja na pokazach – nie tylko w Polsce, ale też w Europie i Stanach Zjednoczonych. W tym roku program APF skupi się na prezentacji dorobku najważniejszych twórczyń i twórców, mających największy wpływ na współczesne polskie kino (m.in. Agnieszka Smoczyńska, Wojciech Smarzowski, Andrzej Jakimowski, Jan Komasa, Paweł Pawlikowski czy Małgorzata Szumowska).
Czytaj więcej Akademii Polskiego Filmu
Na zajęcia Akademii Kina Światowego zapraszamy od 6 października 2020 r. - we wtorki o godz. 17:00, na zajęcia Akademii Polskiego Filmu od 7 października 2020 r., w środy o godz. 17:00.
Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet SWPS honorują zajęcia obu akademii jako przedmioty ponadprogramowe i/lub fakultatywne - studenci mogą zdobywać zaliczenia przedmiotów na ocenę (w tym punkty ECTS).

 
Reżim sanitarny - Kino Nowe Horyzonty - Akademie Filmowe
 
1. W  przestrzeni  kina (również na salach kinowych)  uczestnicy  powinni  przebywać  w  maseczkach  (dla  osób bez maseczek -  będzie można zakupić jednorazowe maseczki w kasach  kina).
2. Dezynfekcja  na  wejściu  do  kina  (wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego,  pozostałe  drzwi  zewnętrzne są drzwiami wyjściowymi, aby ograniczyć kontakt między rotującymi osobami).
3. Dodatkowo  dozowniki  ze  środkiem  do  dezynfekcji  będą  na  piętrach,  na  wyjściu  oraz  w  toaletach.
4. Udostępniamy widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali - rzędy są zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
5. Zapisy odbywają się przez stronę www, dodatkowo zachęcamy do korzystania z płatności online.
6. Bieżąca  dezynfekcja  na  terenie  kina:
-  wszystkie elementy  newralgiczne  w  przestrzeni  kina,
- sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością (raz na godzinę), dokumentowanie tych czynności,
- sale  kinowe  po  każdym  seansie:  przecieranie  elementów  dotykowych,  na  koniec  dnia  dezynfekcja  przez  serwis  sprzątający.
- udostępnienie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe - nie zaleca się używania suszarek do rąk,
- umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS, z uwzględnieniem potrzeb osób  z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).
7. Zachowanie  bezpiecznego  odstępu  (GIS  mówi  o  1,5  metrach).
8. Przesłony  oddzielające  stanowiska  kasowe  od klientów/ kasjerów zarówno w kasach kina, jak i w bistro kinowym.
9. Znikają  z przestrzeni  kina  materiały  drukowane  „do  wzięcia”, czyli ulotki, książeczki itp.
10. Wydłużone  przerwy  między seansami,  seanse  startują  o  różnych  godzinach, aby uniknąć gromadzenia się dużej ilości osób na piętrach.
11.  Pracowników   obsługi kina zostali podzieleni na drużyny, aby uniknąć ciągłej rotacji pracowników.
12.  Wyposażamy  pracowników  w  środki  ochrony  indywidualnej, czyli rękawiczki, maseczki, przyłbice.
13.  Powołany  jest  koordynatorem  ds.  zdrowotnych,  czyli  osoba  kontaktowa  na  linii:  kino à sanepid.