poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu

Ubezpieczenie NNW i OC

Według własnego wyboru można  jeszcze opłacić składkę na ubezpieczenie NNW, składkę na ubezpieczenie OC lub obie składki.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego

okres ubezpieczenia                        od 01.10.2020 r. do   30.09.2021 r

Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek   do dnia 30.11.2020 r.- nieprzekraczalny

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej

okres ubezpieczenia                        od 01.10.2020 r. do   30.09.2021 r.

Suma gwarancyjna – 50 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek   do dnia 30.11.2020 r.- nieprzekraczalny

więcej informacji: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI