poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Szanowni Państwo!
 
Æ Academic Publishing ma niekłamaną przyjemność poinformować, że w finale międzynarodowej nagrody IBA (International Book Award), corocznie ogłaszanej przez American Book Fest podczas targów Book Expo w Nowym Jorku, znalazły się trzy tomy serii Beyond Language. Nasi odznaczeni finaliści to:
 
Tom 1. znakomita przekrojowa antologia tekstów dotyczących przekładu w Polsce, czyli "Między tekstem a kulturą. Z zagadnień przekładoznawstwa [Beyond Text and Culture: On Translation Studies]" z wyboru i pod redakcją Piotra Chruszczewskiego i Aleksandry Knapik.
 
Tom 2. ważny głos w dyskusji nad historią i obecnym kształtem języka mieszkańców Jamajki, wzbogacony o ponad tysiąc przysłów odtworzonych z oryginalnych źródeł z przełomu XIX i XX wieku, czyli "A Study of Jamaican Creole Proverbs from the Perspective of Contact Linguistics"  autorstwa Aleksandry Knapik.
 
Tom 4. Analiza metafor, które kształtują nasze rozumienie świata, i które tak mocno wrosły w nasz język zwłaszcza w ostatnich czasach, gdy mówimy o walce, o rodzinie, o zmianach w czasie i w przestrzeni — a którym początek dał Charles Darwin w dziele O powstawaniu gatunków. To wszystko w tomie "A Cognitive Semantics Approach to Darwin’s Theory of Evolution" autorstwa Anny Drogosz.
 
Wydawana w San Diego Seria Beyond Language powstaje w Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, UWr, we współpracy z UAM i PAN O/Wrocław, pod patronatem JM Rektora UWr. Dotychczas ukazały się:
 
 Volume 1: Piotr P. Chruszczewski, Aleksandra Knapik (eds) (2018) Między Tekstem a Kulturą. Z Zagadnień Przekładoznawstwa [beyond text and culture: on translation studies]. San Diego, CA: Æ Academic Publishing.
Volume 2: Aleksandra R. Knapik (2019) A Study of Jamaican Creole Proverbs from the Perspective of Contact Linguistics. San Diego, CA: Æ Academic Publishing.
Volume 3: Izabela Gatkowska (in press) Diagnosing Dysarthria in Adults: A New Speech Assessment Method for Polish, English, and Spanish. San Diego, CA: Æ Academic Publishing.
Volume 4: Anna Drogosz (2019) A Cognitive Semantics Approach to Darwin’s Theory of Evolution. San Diego, CA: Æ Academic Publishing.
 
dr Joanna Esquibel
Æ Academic Publishing
 

Informacje na temat wyróżnień w języku angielskim:

https://aeacademicpublishing.com/international-book-awards-by-american-book-fest/

Strona konkursu:

http://internationalbookawards.com/2020awardannouncement.html