poniedziałek - piątek 10.00 -14.00
Godziny otwarcia sekretariatu
Mój Boże!
Mógłbym się zamknąć
w łupinie orzecha
i czuć się królem
nieskończonych przestrzeni
 
“Hamlet”, II, 2 (przeł. R. Brandstaetter)
 
Podsumowanie
Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy
BEYOND LANGUAGE 2020 
Wrocław – Rzym, 23 czerwca 2020 roku

 
 
“In a nutshell …” – próba łuskania puenty
Żydowskie powiedzenie z Aszkenazu mówi wyraźnie: „Jacy są goście, taki się kugiel udaje”. Podsumowując spotkanie z 23 czerwca 2020 roku, można powiedzieć, że nawet najwybredniejsi goście nie wylogowali się nienasyceni. Gospodarze wydarzenia zapewnili dogodny czas i miejsce, zaś przybyli delegaci wnieśli na scenę komponenty i substraty różnej kultury i natury. Zaproszeni prelegenci obecni na Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy BEYOND LANGUAGE 2020 w wersji online zapewnili interdyscyplinarną ucztę wielu smaków i proweniencji, wielowarstwową strawę intelektualną na pograniczu literatury, lingwistyki, socjologii, historii, i sztuki. A cała ta różnorodność dała się zamknąć w łupince orzecha włosko-polskiego.
            W konferencji wzięli udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z Università degli Studi di Roma „La Sapienza” w Rzymie, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W wirtualnym miejscu spotkania doszło do wymiany myśli bez której, jak podkreśla Jorge Luis Borges, nie istnieje miłość, przyjaźń ani prawdziwy dialog wykraczający poza fizyczne granice miast i państw.
            Na początek – przystawka. Z bogatej oferty koncepcji, doktor Aleksandra R. Knapik zaproponowała maltański specjał w postaci Lingwa Maltija – hybrydę językową na arabskim zaczynie, z dodatkiem włosko-francuskiego leksykonu, z angielskim wykończeniem. Z Malty do południowej Francji zabrała słuchaczy Pani Gaia D’elia podrzucając na kolana reportaże Josepha Rotha; natomiast do zakupu kota w worku zachęciła badaczka poezji Tadeusza Różewicza, Pani Giulia Olga Fasoli. W drodze do Londynu  przez Lądek o komunizmie „nie wspomniała” Pani Agata Figiel. Przy heterogenicznym stole konferencyjnym nie mogło zabraknąć etykiet językowych oraz refleksji nad wielką społeczną siłą języka daleko wykraczającą poza zwyczajne narzędzie komunikacji, o co zadbał Pan Paweł Giwojno. Podróże wzmagają apetyt na różnorodność świata. Wielokulturowy kolaż artystycznej ekspresji Wrocławia – Dzielnicy Czterech Wyznań zaproponowała Pani Alicja Cimała. Kolebkę neurolingwistyki o aromatycznych korzeniach socjologicznych w przedwojennym Breslau bada w archiwalnych dokumentach Pani Aneta Daniel, przybliżając, między innymi, sylwetkę niemieckiego naukowca, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, doktora Aloisa Alzheimera. Na deser nie zabrakło szczypty humoru na poważnie w prezentacji Pani Anny Stwory.
            Każdy z referentów próbował w skrócie zawrzeć obszerne pole swoich badań i zainteresowań. Czy można w kropce zmieścić całe morze? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że można tam zatrzymać pewne światy, poruszając się w szczelinach słów, między literami. Można zatem przypuszczać, że konferencja Beyond Language 2020 w wersji online, oprócz wymiany myśli i doświadczeń, uświadomiła uczestnikom potencjał puenty w procesie badawczym.
Organizatorami naukowego wydarzenia z 23 czerwca 2020 roku byli: Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Stacja Naukowa PAN w Rzymie, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło amerykańskie wydawnictwo: Æ Academic Publishing z San Diego. Konferencję otwarli prof. Piotr P. Chruszczewski (dyrektor Kolegium MSI, Uniwersytet Wrocławski), prof. Piotr Salwa (członek korespondent PAN oraz dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie), prof. Annalisa Cosentino (koordynatorka jednego z najlepszych uniwersyteckich programów doktorskich we Włoszech „Dottorato Internazionale in Studi Germanici e Slavi”, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”) oraz prof. Luigi Marinelli (najwybitniejszy włoski polonista, tłumacz polskiej literatury na włoski, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor „Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali – SEAI”, Università degli Studi di Roma „La Sapienza”).
Następnie odbyły się wystąpienia dwudziestu prelegentów z Università degli Studi di Roma „La Sapienza” w Rzymie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Lunch i kawę wszyscy uczestnicy konsumowali u siebie w domu, życząc sobie zdrowia i zachowania dobrego humoru. Solo fra un anno ci vediamo a Roma!
 
Tekst: mgr Monika Piechota, anglistka, tłumaczka, nauczycielka, poświęcająca się rozprawie na temat diariuszy czasów Zagłady.